Algemene Kinesitherapie

Algemene Kinesitherapie

De algemene kinesitherapie is een overkoepelende term. Letterlijk vertaald uit het oud Grieks betekent kinesitherapie “behandeling ” (therapeia) door beweging (kinesis). Genezen door te bewegen dus.

De klachten van de patiënt kunnen daarbij heel divers zijn, zowel inzake aard als inzake oorsprong.

Daarbij worden zowel acute problemen als chronische klachten behandeld.

We kunnen een onderscheid maken tussen “post-operatieve behandelingen” en “post-traumatische behandelingen.

Bijvoorbeeld zullen we je helpen bij de revalidatie na een het plaatsen van een een heupprothese of een knieprothese (post-operatieve behandeling).  We zullen je revalidatie ook versnellen na bijvoorbeeld een sportletsel of na een peesontsteking (post-traumatische behandeling).

rug
spieren