Neurologische revalidatie

Neurologische revalidatie

Een neurologische aandoening treft het zenuwstelsel, de hersenen of het ruggenmerg.

Dergelijke aandoeningen verminderen het dagelijks functioneren en het in het algemeen de levenskwaliteit.

Gekende voorbeelden zijn een beroerte (cerebrovasculair accident), multiple sclerose (MS) en de ziekte van Parkinson.

Na een beroerte, gaan we via kiné de verloren functies (evenwicht, staan, stappen, coördinatie, spierkracht,…) trachten zo veel als mogelijk terug te winnen.

Bij traag evoluerende  aandoeningen als MS of Parkinson, gaan we de bestaande fysieke mogelijkheden onderhouden en zijdelingse schade (gewrichtsverstijving, spierverkorting,…) beperken.

Parkinson
Beroerte