Kinderrevalidatie

Pediatrische kine

Omwille van verschillende redenen kan de motorische ontwikkeling van een kind verstoord raken.
Soms zelfs zonder aanwijsbare reden (idiopathisch).

Door middel van motorische stimulatie gaan we de motorische beperking of de motorische achterstand trachten weg te werken of te verminderen.

Bij de pediatrische kiné spreken we in het algemeen van de volgende aandoeningen:

  • orthopedische (bijvoorbeeld scoliose of zijwaartse verkromming van de rug)
  • neuromotorische (bijvoorbeeld spinale musculaire atrofie (SMA))
  • neurologische (bijvoorbeeld spina bifida of open rug)
  • reumatoïde (bijvoorbeeld lupus)

Bij kinderrevalidatie proberen we zoveel als mogelijke het normale bewegingspatroon te benaderen.

Motorische stimulatie
Normaal bewegingspatroon